VÅRA TJÄNSTER
– från början till slut

Markarbeten

Markarbeten

– rätt förutsättningar från start

Markarbeten kan innebär mycket. Allt från att förbereda inför ett husbygge – eller ett helt nytt bostadskvarter – till att gräva rör- och ledningsschakter, anlägga gator, dränera eller planera trädgårdar, grönytor och parker.

Grunder

Grunder

– grunden för ett lyckat resultat

Inget hus står stadigt utan en stabil grund. En grund som står pall för konstruktionens tyngd. Hur grunden ska utföras beror på de geologiska förutsättningarna på den specifika platsen.

Trädgård

Trädgård

– utemiljö för trivsel och umgänge

Trädgården kan bli ett av dina viktigaste rum. Ta vara på dess potential och skapa miljöer och rum för trivsel och umgänge. På så sätt ökar du också värdet på din villa.

Vatten och avlopp

Vatten och avlopp

– VA-system till enskilt vatten

Vi projekterar, planerar och utför alla typer av anläggningar från omfattande VA-system till enskilt vatten och avlopp med infiltration.

Dränering och grundisolering

Dränering och grundisolering

– slipp problem med lukt och fukt

Problem med lukt och fukt i bostäder beror ofta på bristfällig dränering. Ett tecken på att något inte står rätt till kan vara att färgen börja släppa på källarväggarna.

Vägar

Vägar

– förbättra vägar och gator

Vi har kompetens och maskiner för alla moment i samband med anläggning och förbättring av vägar och gator. Vi åtar oss projekt av varierande storlek – från större exploateringsprojekt till garageuppfarter och vägbyggen.

Rivning

Rivning

– grunden för nyskapande

Anläggarna utför rivning inför såväl nybyggen som ombyggnationer. Rivning är ofta ett precisionsarbete – inte minst i fall då näraliggande byggnadsstrukturer ska bevaras.

Grönytor

Grönytor

– harmoniska miljöer

En harmonisk utemiljö innebär ett mervärde i alla miljöer. Från bostadsområden, kontorsmiljöer och offentliga miljöer till parker och rekreationsytor.