OM OSS – ett lokalt anläggningsföretag

Vi är ett komplett markanläggningsföretag. Det är oss du ska ta kontakt med om det handlar om avancerad grundläggning och stora markentreprenader. Men också om du behöver hjälp med anläggning i trädgården. Vi tar ansvar genom hela processen och ser både helheten och detaljerna. Vi hjälper våra kunder att undvika misstag och hittar smarta lösningar som gör arbetet mer kostnadseffektivt.

Småländska värderingar

Anläggarna är ett lokalt företag som står med båda fötterna på jorden och är stolta över våra småländska värderingar. Som kund märker du det på att vi har en lite ödmjukare attityd än många förknippar med byggbranschen. Vi sätter en ära i att göra rätt för oss och tar oss tid att både lyssna och förklara. För vi vet att slutresultatet hänger på att alla parter förstår och är överens om exakt vad som ska göras – men också hur och i vilken ordning.

ölandsbron i solnedgång
vara nära, byggarbetare för anläggarna

VILL VARA NÄRA

Vi är måna om att vara nära våra kunder, samarbetspartners och uppdragsgivare. Med många av dem har vi relationer som går decennier tillbaka i tiden.

Hos Anläggarna arbetar ett 20-tal skickliga yrkesmän som känner stolthet i att göra ett bra jobb. Många av oss har varit i branschen sedan 1990-talet, så vi kan jobbet och känner vår marknad. Vi har låg personalomsättning vilket ger kontinuitet. Vi ser det som ett kvitto på att våra medarbetare trivs på jobbet.

VÅR VISION

Vi ska vara det naturliga valet inom markarbeten och markanläggning i Kalmarregionen – från den lilla villaträdgården till den stora entreprenaden. Vi ska också inspirera och medverka till vackrare utemiljöer.

KVALITET OCH MILJÖ