Hållbarhet

Anlita oss som din självklara partner då det gäller mark- och anläggning. Vi arbetar i Kalmar med en modern maskinpark som ständigt förnyas.

HÅLLBARHET OCH KVALITET

FR2000 – certifierade

Vi vill ha branschens nöjdaste kunder. Med vårt arbete vill vi också bidra till att skapa miljöer som tillför mervärden. Vi vill göra det på ett sätt som är så hållbart som möjligt. Vi är övertygade om att de målsättningarna går hand i hand.

Anläggarna är certifierade enligt FR 2000 – ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

HÅLLBARHET OCH KVALITET
KVALITET

KVALITET

Löpande kontroller

För oss handlar kvalitet om att vara nära våra kunder. Att lyssna och förklara och alltid leverera det vi kommit överens om. Vi utför varje uppdrag – stort som smått – med utgångspunkten att det ska kunna tjäna som referensobjekt. Vi strävar alltid efter att skapa mervärde för kunden genom att hitta de smartaste lösningarna som möjligt.
Under arbetet utför vi kontinuerliga egenkontroller och säkerställer kvaliteten genom slutkontroll i samband med leverans.

HÅLLBARHET

HÅLLBARHET

Framtiden i fokus

I vår bransch handlar hållbarhet om att skapa och medverka till miljöer som tål att användas, som fungerar över tid och som får människorna som vistas i dem att trivas. Det handlar också om att människor ska hålla länge, inte minst våra egna medarbetare som gör jobbet. Vi ser det som självklart att göra vad vi kan för att minimera vår påverkan på miljön, i stort såväl som smått. Utan det finns ingen framtid för någon av oss.

MILJÖ

MILJÖ

Vi är vänliga mot vår miljö

Varje projekt har sina givna förutsättningar. Inom ramarna för varje projekt gör vi alltid vårt bästa för att välja metoder och material som tar största möjliga hänsyn till miljön. Genom vår kunskap om miljöaspekter kopplade till olika markarbeten försöker vi bistå våra kunder med råd både i samband med projektering och genomförande av arbetet.
Vi ser kontinuerligt över vår bil och maskinpark för att i möjligaste mån minska belastningen på miljön. Utöver det lägger vi stort fokus på att på ett korrekt sätt källsortera avfall och återanvända schaktmassor.
I samband med maskinarbeten inom entreprenad ställer vi när det är möjligt krav på miljöanpassade motorer.

ARBETSMILJÖ OCH SÄKERHET

ARBETSMILJÖ OCH SÄKERHET

Laget före jaget

Det ska vara lätt att trivas, utvecklas och hitta mening i arbetet på Anläggarna. Det ska helt enkelt vara roligt att gå till jobbet. Hos oss ställer vi upp för och värnar om varandra. Vi ser laget före jaget.
Hur det än är så innehåller arbetet i vår bransch riskmoment och den insikten är första steget till att förebygga riskerna, ett arbete som har högsta prioritet på Anläggarna. Vi strävar mot en nollvision för arbetsplatsolyckor och målet är att ingen ska skada sig på jobbet.