Kvalitet och miljö

Certifierad kvalitet Certifierad miljö

Kvalitet och Miljö

Kvalitetspolicy

Anläggarna i Kalmar AB ser kvalitet som en viktig framgångsfaktor
såväl i enskilda uppdrag som i ett långsiktigt perspektiv.

Våra uppdrag genomför vi så att de kan användas som referensobjekt.

I vårt arbete använder vi vedertagna metoder utifrån tillämpliga
författningskrav.

Kompetent och serviceinriktad personal säkrar ett professionellt
utförande genom egenkontroller under hela utförandet samt slutkontroll.

I våra uppdrag verkar vi som ett väl sammansvetsat lag tillsammans med
leverantörer, andra entreprenörer och underentreprenörer.

Tillsammans levererar vi efterfrågad entreprenad i rätt tid och till
rätt utförande.

Vi har valt att utveckla vår verksamhet och vårt kvalitetsledningssystem
genom ständiga förbättringar.

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att kvalitetspolicyn följs.

Miljöpolicy

Anläggarna i Kalmar AB ska verka mot föroreningar och för att
belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt.
Vårt grundkrav är att tillämpliga lagkrav uppfylls.

Genom vår kunskap om miljöaspekter kopplade till olika markarbeten
kan vi bistå kunden med råd i både projekterings- och genomförandearbetet.

Vid val av material och tjänster beaktar vi miljöaspekter.

Vi ser kontinuerligt över vår bil och maskinpark, för att i möjlig mån minska
belastningen på miljön.

För entreprenadmaskinarbeten ställer vi i förekommande fall krav på miljöanpassade
motorer.

Vi källsorterar avfall och återanvänder schaktmassor.

I vårt praktiska miljöarbete deltar alla medarbetare och anlitade underentreprenörer.

Vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem utvecklar vi genom ständiga förbättringar.

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs

Copyright © 2019 Anläggarna.se, marksten på nätet. Powered by Zen Cart.
Översättning zencart-se.se och mdu.se
Design by Interactive Business Solutions Co and mdu.se

Köpvillkor

Kundservice

Om oss

Sociala medier

Köp och betalning

Kontakta oss

Allmän info

Facebook (nytt fönster)

Frakt och leverans

Öppettider

Tjänster

Ångerrätt och garantier

Referenser

Våra maskiner

Kvalitet och miljö

Samarbetspartners/Leverantörer