Entreprenader

Anlita oss som din självklara partner då det gäller mark- och anläggning.

Vi arbetar i Kalmar med en modern maskinpark som ständigt förnyas.

Våra medarbetare är flexibla, engagerade och har sina olika spetskunskaper vilket skapar ett mervärde för dig som kund. Vi värnar om vår arbetsmiljö och är ISO-certifierade inom kvalitet och miljö. Läs mer och se våra policyer här:

Vi är ISO-certifierade.