Skötsel av marksten och plattor


RENGÖRING

Smuts som orsakats av föroreningar från luft och trafik tas enklast bort med vatten och kvast. Vid svårare beläggning tillsätt rengöringsmedel.

PÅFYLLNING AV FOGSAND


Fogen är en väsentlig del av markstenen och det är viktigt att den är fylld under hela
brukstiden för att ytan inte ska bli instabil.
En bra och välfylld fog gör det också svårare för ogräs att få fäste.
Väder och vind kan avlägsna en del av fogmaterialet varför det kan krävas komplettering av Benders fogsand.

MOSSA, SVAMP OCH ALGER


På terasser, gångvägar och uppfarter kan stenen i vissa fall få en beläggning av alger, svamp eller mossa.
Beläggningen kan vid behov avlägsnas med Benders Takrent.

OLJA


Oljefläckar kan avlägsnas med skurmedel och varmt vatten. Olika typer av avfettning går också bra.

Färska oljefläckar sugs upp med papper, trasa eller sågspån. Olja skadar ej stenen.

MÅLARFÄRG


För att suga upp färg, baserad på lösningsmedel används en trasa, därefter täcks ytan med sågspån i cirka ett dygn.
Vattenbaserad färg tas även den upp med trasa men därefter tvättas ytan ren med vatten.
Färg som hunnit torka skrubbas bort med skurmedel.

ROSTFLÄCKAR


Rostfläckar kan avlägsnas med högtryckstvätt. Kom ihåg att fylla i fogarna med fogsand efteråt.

KALKUTFÄLLNING


Kalkutfällning kan förekomma och försämrar ej produktens beständighet utan är en naturlig del av betongens härdningsprocess och är inte reklamationsgrundande.
Utfällningarna varierar och slits bort.

VINTERUNDERHÅLL


Salt kan ha en nedbrytande effekt på betongen och miljön och bör därför undvikas. Markytan skall skottas ren från snö och sedan sandas.

OGRÄS


För att bekämpa ev. ogräs kan, ett flertal metoder användas.
På mindre ytor är mekanisk rensning ett bra och effektivt alternativ.
En annan miljövänlig metod som lämpar sig för större ytor är bränning med gasol.
En alltför kraftig användning kan dock skada betongen.

Copyright © 2019 Anläggarna.se, marksten på nätet. Powered by Zen Cart.
Översättning zencart-se.se och mdu.se
Design by Interactive Business Solutions Co and mdu.se

Köpvillkor

Kundservice

Om oss

Sociala medier

Köp och betalning

Kontakta oss

Allmän info

Facebook (nytt fönster)

Frakt och leverans

Öppettider

Tjänster

Ångerrätt och garantier

Referenser

Våra maskiner

Kvalitet och miljö

Samarbetspartners/Leverantörer